“Es gribu atkal aicināt uzņemt daudzos bēgļus, kuros ir klātesošs Kristus, un pateikties par izveidojušos plašo solidaritātes tīklu. Es lūdzu visas diecēzes un reliģiskās kopienas vairot lūgšanu par mieru brīžus. Dievs ir tikai miera Dievs, nevis kara Dievs. Tas, kurš atbalsta vardarbību, zaimo Viņa vārdu. Tagad klusumā lūgsimies par tiem, kuri cieš, un par to, lai Dievs izmaina sirdis, ka tās apņēmīgi tiektos pēc miera”.

https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2022-03/angelus-pavests-ukraina-aicinajums-izbeigt-karu-miers.html?fbclid=IwAR3bVqw0XxDBMyRLdV-VonXD5bpRqDMPBdNvnBzCLPbzVj81BPqbrUyflQA