Svētdien, 20. martā, aptuveni 30 tk. cilvēku klātbūtnē, kuri bija sapulcējušies Svētā Pētera laukumā, Romā, lai piedalītos lūgšanā “Kunga eņģelis”, pāvests atkal stingri nosodīja pret Ukrainu vērsto karu. Tas viss ir necilvēcīgi, zaimojoši, jo ir pretrunā ar cilvēka dzīvības svētumu – viņš sacīja. Šī agresija ir īpaši vērsta pret visneaizsargātākajām dzīvībām.

https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2022-03/angelus-pavests-aicinajums-ukraina-kars-zaimosana.html?fbclid=IwAR0T3k2gGs9Ymv4drBvW4wS38BGQiffaVhVrFu4Qcv6u-WC2jQOZUg5lG7M