Asambleja:

iestājas par Ukrainas suverenitāti, neatkarību un teritoriālo nedalāmību tās starptautiski atzītajās robežās;

nosoda Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu;

aicina Krieviju nekavējoties pārtraukt militāro agresiju, kas apdraud nevainīgu civiliedzīvotāju dzīvību, apdraud un iznīcina humanitārās vērtības visās tās formās;

izsaka līdzjūtību visiem bruņotā konflikta upuriem un viņu ģimenēm, kā arī asi nosoda visus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus.

2022. gada 25. februāris

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja

https://www.unesco.lv/lv/jaunums/unesco-latvijas-nacionalas-komisijas-asamblejas-pazinojums-par-krievijas-militaras-agresijas-nosodijumu-ukrainas-suverenitati-un-teritorialo-integritati?fbclid=IwAR2UipNE0fhYTr4_70gkmGl_zlAEkMVccvPXNohwo2uDMa-CgKDKkcTEht4

P.S. Itas Kozakēviča Asociācijas valdes priekšsēdētājs, būdams arī UNESCO Nacionālās komisijas loceklis, atbalstīja šo paziņojumu.