Ņemot vērā Covid-19 izplatības samazināšanos bērnu vecuma grupā, valdība 15. februāra sēdē lēma atcelt jebkādus epidemioloģiskās drošības nosacījumus bērniem publisku pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai. Lēmums stāsies spēkā līdz ar normatīvā regulējuma* grozījumu publikāciju “Latvijas Vēstnesī”. Vienīgie epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiek saglabāti bērnu vecuma grupā, ir skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam izglītības iestāžu, tajā skaitā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu izglītības nodarbību apmeklējumam, lai pēc iespējas agrāk atklātu inficēšanās gadījumus un tos izolētu.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/tiek-atcelti-ierobezojumi-berniem-apmeklejot-publiskus-pasakumus-un-kulturvietas