Nedaudzie vēstures avoti, kas saglabājušies par Rīgā dzimušo baltvācu pianisti Emīliju fon Timmu (1821–1877), paplašina Šopēna pedagoģijas ietekmi Baltijas reģionā. Emīlijas tēvs bija Rīgas birģermeistars Frīdrihs Vilhelms Timms, kura nozīmīgākais devums pilsētai ir 1836. gada jūnijā organizētie Rīgas mūzikas svētki, kuros, spēlējot tieši Šopēnu, piedalījās arī pianiste Emīlija fon Timma.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/vai-zini-ka-friderikam-sopenam-bija-skolniece-no-rigas.a442414/