Kultūras ministrija aicina pieteikt apbalvojumam bērnus un jauniešus  vecumā no 10 līdz 25 gadiem, kuri 2021. gadā guvuši nozīmīgus panākumus starptautiskos konkursos, skatēs un izstādēs. Pieteikumu pieņemšana līdz 2022. gada 4.martam. Pieteikumi jāiesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, klātienē, pa pastu vai elektroniski parakstīti uz LNKC elektroniskā pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv (ar norādi Kultūras ministrijas Balvas konkursam). Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv un LNKC tīmekļvietnē www.lnkc.gov.lv.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/aicina-apbalvojumam-pieteikt-kulturizglitibas-nozare-talantigos-bernus-jauniesus-un-skolotajus-0