Karinē Paronjancas izstāde centrā, protams, ir viņas gleznas, bet ļoti svarīgi ir arī to papildinošie elementi – speciāli izstādei komponētā mūzika, gleznotājas asociatīvās pārdomas par katru no darbiem, kā arī Zinātņu akadēmijas vide, kas veido it kā simbolisku izstādes scenogrāfiju. Izstādei ir divas daļas ar kontrastējošām noskaņām, katra skatāma savā stāvā. Pirmā veltīta urbānajai pasaulei, un to raksturo dinamisms, industriālas noskaņas, satraukums, otra – tiecībai pēc garīgās vertikāles, harmonijas un tuvības dabai. Paronjancas gleznu izstāde Zinātņu akadēmijas otrajā un trešajā stāvā apskatāma līdz februāra nogalei.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/laikmetigais-un-muzigais-karine-paronjancas-izstade-urbana-filozofija.a440560/