VM sēdē 2021.12.28 norādījusi, ka pašlaik epidemioloģiskās drošības prasību mazināšana nav iespējama. Vienlaikus ministrija arī rosinājusi noteikt papildu drošības nosacījumus, piemēram, medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru lietošanu, darbinieku obligātu testēšanu kritiskajās nozarēs, maksimāli turpināt attālinātu darbu, veikt papildu testēšanu ar paštestiem pakalpojumu saņemšanai, piemēram, amatieru sportā, koru un deju kolektīvos.

https://nra.lv/latvija/367747-veselibas-ministrija-iesaka-pagarinat-arkartejo-situaciju-un-noteikt-papildu-drosibas-nosacijumus.htm