No 2021. gada 13. līdz 18. decembrim tiešsaistē notika UNESCO Starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saglabāšanai 16. sesija. Komiteja, kurā darbojas 24 ievēlētu valstu pārstāvji,  izskatīja aktuālus ar NKM saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību saistītus jautājumus, tostarp UNESCO Sekretariāta darbības novērtējumu, starptautisko sarakstu veidošanas principus un dažādu partneru sadarbības tīklu darbību. Tāpat arī papildināti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma saraksti. Starpvaldību komiteja izskatīja jaunus pieteikumus NKM elementu iekļaušanai UNESCO sarakstos, lemjot par to iekļaušanu vai neiekļaušanu, sarakstos iekļauto elementu skaitam kopumā sasniedzot 630 elementus no 140 valstīm. UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā tika iekļauti 4 elementi: Vienkoča laivu būve un izmantošana Somā novadā (Igaunija), Karolīnes salu iedzīvotāju navigācijas zināšanas un pirogu būve (Mikronēzija), Tradicionālais tais audums (Austrumtimora), Tradicionālais perkusiju instruments m’bolon Mali kultūrā (Mali).

https://www.unesco.lv/lv/jaunums/papildinati-unesco-nemateriala-kulturas-mantojuma-saraksti