Konkursa mērķis bija atbalstīt nevaldību organizāciju, t.sk. diasporas organizāciju projektus, kuri veicina diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu. Kopumā saņemti 20 NVO projektu pieteikumi par pieprasīto programmas finansējuma summu 273 000 eiro, no iesniegtajiem projektiem atbalstīta vairāk nekā puse jeb 11 pieteikumi 140 000 eiro vērtībā. Nometnēs piedalīsies bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem no Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Francijas, Beļģijas, Dienvidāfrikas, Lielbritānijas, Īrijas, Krievijas un citām diasporas mītnes valstīm.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/nakamvasar-kopejas-nometnes-piedalisies-330-diasporas-un-latvijas-bernu.a432251/