Pavisam nesen, 20. jūlijā, draudzīgā un radošā atmosfērā I.Kozakevičas LNKBA Namā parkā tika parādīta interesanta programma par godu Ŗīgas rakstnieka (iepriekš pilota) Igora
Terjaeva 90. gadadienai. Ar saviem darbiem mūs iepazīstināja pats jubilārs. Viņš izteiksmīgi to lasīja.Viņam palīdzēja vietējie kolēģi – viņi arī lasīja un pat dziedāja Terajeva sacerējumus. Bet 9. novembrī nāca skumja ziņa: viņš vairs nav kopā ar mums. Bēdīgi! Mūsu līdzjutība Terjaeva ģimenei un draugiem!