Rīgas Vācu kultūras biedrība jau ilggadēji nodarbojas ar demokrātiskās izpratnes veicināšanu jaunatnē. Projekta “Jauniešu valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!””  nosaukums simboliski rada asociāciju ar Kurzemes dialektu Kandavā, kur tiek īstenots projekts. Projekta mērķis ir ar DARBĪBĀM, nevis pasīvu semināru veidā IERĀDĪT jauniešiem, kā darbojas valsts. Tā var darboties, tikai pašiem iesaistoties, darot, sakot “jā” brīvprātīgajam darbam un sabiedriskiem procesiem. Jaunatne ir jau piedalījusies Kandavas pilskalna sakopšanā, kā arī darbīgi ciemojusies Liepājas kopienu dārzā, kā arī uz savas ādas “izbaudījusi” Karostas cietuma atmosfēru. Jaunieši izzina, ko dara dažādi Latvijas dienesti un profesiju pārstāvji. Pierādīt, ka paši jaunieši drīz varēs turpināt celt valsti. KĀ – to mums vajag jauniešiem ierādīt! 

Finansējums: SIF, Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO fonds”.