Manuprāt, diskusijā par klātienes mācību atsākšanu nepietiekama uzmanība tika un tiek pievērsta tam, ko un kā skolā pašlaik mācās. Mācību satura reformu ieviešanu pēkšņi visi izliekas aizmirsuši, bet to neviens nav atcēlis vai pārskatījis, piemērojot gan iepriekšējā mācību gada negatīvo seku novēršanai, gan akcentējot jaunās formas. Piemēram, pašvadītas mācības, mācības ģimenē, individualizētās un personalizētās mācības. Izklausās sarežģīti, bet visā pasaulē uz šiem jautājumiem atrod atbildes un pieejas.

https://lvhealthylife.blogspot.com/?&utm_campaign=Andra%2BNaser&sub1=%7B%7Bsubid%7D%7D&sub2=ann&fbpixel=1690763597797050&fbclid=IwAR0E06NY_rPag_UEhza_W95A_YzgDbZiNg2TwzStGW1z3h6tPx4gSizh5gA