1. jūlijā plkst.17.00 I.Kozakēvičas LNKBA Nama parkā no cikla “Vasaras vakari uz Slokas, 37 skanēs literārā – muzikālā programma par godu Rīgas rakstnieka un pilota Igora Terjajeva 90 gadu jubilejai. Šajā vakarā svaigā gaisā dzirdēsim un redzēsim arī citus vietējos rakstniekus (N. Lisjakova, A. Gasparjana…) un dziedātājus (J. Kulamov un citi).

Ieeja bez maksas, bēt noteikti ievērosim sanitāros standartus!

20 июля в 17.00 в парке Дома АНКОЛ – из цикла “Летние вечера на Слокас, 37”
– программа в честь 90-летия литератора, а ранее – летчика, рижанина Игоря Теряева (при участии самого автора). В этот вечер на свежем воздухе услышим-увидим и иных местных литераторов (Н. Лысякова, А. Гаспарян и др.) и певцов (Ю.Куламов и др.).

Вход свободный, санитарные нормы непременно соблюдаем!