2021. gada. 10. jūlijā I. Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas nama Lielajā zālē notika LBKB “Svitanak” pasākums “Lasām Kupalu kopā”. Jankas Kupalas lomu baltkrievu literatūrā var salīdzināt ar Jaņa Raiņa lomu latviešu literatūrā. Atklāšanas laikā  pasākuma dalibnieki izpildīja Latvijas valsts himnu “Dievs svēti Latviju”  un Baltkrievu neoficiālo himnu “Magutni Boža”.  Latvijas Baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” priekšsēdētāja Tatsiana Kazak stastīja par J. Kupalas lomu baltkrievu pašapziņas atdzimšanā un izpildīja dzejoli “Ворагам беларушчыны” (“Baltkrievijas ienadniekiem”).  Anna Ivane, Jankas Kupalas muzeja direktore, deva informāciju par J. Kupalas dzīvi un daiļradi, biografiju, J. Kupalas muzeju Rīgā, jaunu mākslas filmu  “Kupala”. Notika arī viktorina “Lasām Janku Kupalu kopā”un uzvarētāju apbalvošana. Vakara apmeklētaji kopā dziedāja dziesmas ar J. Kupalas vārdiem: “Спадчына” (“Mantojums”), “Явар і каліна” (“Javar un viburnums”) I. Lučanoka mūzika, citas baltkrievu dziesmas. Pateicoties V. Telešam un T. Kazak pasākuma dalibniekiem interesanti bija uzzināt par Kupalas un Raiņa sirsnīgu draudzību. Ar musdienu datortehnoloģijas palīdzību Janka Kupala “atnaca” uz muzeju, skanēja arī vina balss. Savukart, Minskā J. Kupalas Valsts literārā muzejā tika organizēta izstāde “Divi Jaņi. Tikšanās Minskā ”, veltīta Baltkrievijas un Latvijas Tautas dzejniekiem J. Kupalai un J. Rainim starptautiska projekta ietvaros. Nataļja Kamiļevska pastastīja par Janu Čačotu (dz. diena 07.07.1796.), baltkrievu dzejnieku, folkloristu, etnogrāfu un dramaturgu, Adama Mickeviča draugu. Jan Čačot rakstīja dzeju baltkrievu valodā un viņš Varšavas izdevniecībā pirmoreiz publicēja grāmatu – balkrievu folkloru krājumu baltkrievu valodā. Jan Čačot pirmais XIX gadsimtā atpazina baltkrievu valodu kā arsevišķu valodu, nevis krievu vai poļu dialektu, ka apgalvoja citi. Slavens komponists St. Maņuškа sacerēja daudz dziesmu ar J. Čačota vardiem. Nataļja Kamiļevska izpildīja vienu lielisku dziesmu no tiem, dziesmu “Prasņička”. Ļoti interesants arī bija Irinas Kuzmičas stasts par Marku Šagalu: “Batkrievijas zemes dēls un Eiropas mākslinieks ar Vitebska iedvēsmotu dvēseli”. LBKB “Svitanak” organizēts pasākums “Lasām Kupalu kopā” veicinā Latvijas baltkrievu interesi par dzimto valodu, kultūru, tradīcijām, savas etniskās identitātes apzināšanos, baltkrievu etniskās pašapziņas paaugstināšanos un Latvijas baltkrievu kultūras identitātes saglabāšanos, iesaistot baltkrievus sabiedriskās organizācijās un integrējot Latvijas sabiedrībā. Pasākums “Lasām Kupalu kopā” arī ir vertīgs kā vēsturiskas informācijas avots, un veicina dialogu un sapratni starp dažādām nacionalitātēm. Diemžēl, epidemioloģiskie ierobežojumi un karstums +34 OC neatļauja daudziem atnakt uz interesantu pasākumu. “Svitanak” izsaka pateicību LR Kultūras Ministrijai un Itas Kozakevičas LNKBA par pasākuma “Lasām Kupalu kopā” atbalstu.

LKBS “Svitanak” priekšsēdētaja Tatsiana Kazaka