Kultūras ministrija ir izsludinājusi konkursu, kurā izvēlēsies iestādes, kas nodrošinās latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem. Aktivitātes mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.Atklātā konkursā pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 496 214 eiro un ne mazāk kā 30 000 eiro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

https://nra.lv/latvija/353148-konkursa-izraudzisies-kam-uzticet-latviesu-valodas-macisanu-treso-valstu-pilsoniem.htm