Projektu kategorijas:
Fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā
Radošās darbnīcas un ielu kultūras minifestivāli
Aktivitātes ar āra dzīves un piedzīvojumu izglītības elementiem
Ar pilsētas izzināšanu saistītās aktivitātes
Aktivitātes, kas pozitīvi ietekmē sociālo un fizisko vidi vietējā apkaimē