Samazinoties saslimstības ar Covid-19 rādītājiem*, valstī tiek paplašinātas pulcēšanās iespējas, tajā skaitā arī publiskos un privātos pasākumos, paredz šodien, 22. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē veiktie grozījumi normatīvajā regulējumā**.

Izmaiņas vispārējos pulcēšanās nosacījumos paredz, ka uz ikvienu sabiedrības locekli attiecas iespēja telpās tikties līdz 20 personām, bet ārpus telpām līdz 50 personām gan privātās, gan publiskās norisēs, tāpat kā iepriekš, turpinot ievērot 2 metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus), un lietojot mutes un deguna aizsegus telpās. Savukārt vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas, tāpat kā līdz šim, varēs tikties bez skaita ierobežojuma, neievērojot 2 metru distanci un nelietojot mutes un deguna aizsegus. …telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par 4 stundām (pēc 2 stundām jābūt 15 minūšu pauzei, telpu vēdināšanai), nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos. 

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/mazinoties-saslimstibai-pasakumos-vares-pulceties-vairak-apmekletaju