Balvas tiek piešķirtas, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī personībām par izcilu sniegumu lasītprasmes un rakstpratības veicināšanā. Šogad ir gaidīti pieteikumi no tiem, kas nodrošinājuši rakstpratības un lasītprasmes apguves nepārtrauktību, neskatoties uz COVID-19 pandēmijas izraisīto krīzi, īpaši sociāli visneaizsargātāko iedzīvotāju grupās, kad klātienē mācīšana un mācīšanās daudzviet bijusi ierobežota. Lai pieteiktu kandidātus balvai, līdz šī gada 27. jūnijam jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa, kas pieejama šeit: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlDWV631pOVBDowaF81Q3N5dUOUo0RTZBRjBPTVRGWFo5TTk0NTVOM1M5QSQlQCN0PWcu. Vienlaikus aicinām līdz šī gada 13. jūnijam par ieceri izvirzīt kandidātus informēt UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, rakstot uz e-pastu: office@unesco.lv.

https://unesco.lv/lv/izglitiba/aicina-izvirzit-kandidatus-unesco-starptautiskajam-rakstpratibas-un-lasitprasmes-balvam-1/