• Nav skaidra priekšstata, cik pašvaldības atteicās piedalīties skolēnu dziesmu un deju svētku piedāvātajā B un C varianta norisē.
  • Pašvaldības neatsakās no svētkiem, bet no to piedāvātās formas.
  • Bērni nav gatavi svētkiem.
  • Svētku rīkotāji nav gatavi padoties. 
  • Iecere rīkot e-svētkus nerada vispārēju sajūsmu.
  • E-svētku izmaksas neskaidras.
  • Valdība lēmumu par skolēnu dziesmu un deju svētku norisi e-formātā pieņems tuvākajā laikā.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dziesmu-un-deju-svetki/kultursoks-vai-dziesmu-svetki-vajadzigi-par-katru-cenu.a405929/