Šajā dienā tiek svinēta kultūras formu daudzveidība, tostarp materiāla un nemateriāla, kā arī radošās industrijas un dažādas kultūras izpausmes. Turklāt šī diena sniedz iespēju pārdomāt, kā kultūras izpausmju daudzveidība veicina dialogu, savstarpēju sapratni, kā arī ilgtspējīgas attīstības sociālo, vides un ekonomisko faktoru veidošanos.

https://unesco.lv/lv/unesco/starptautiskas-dienas/ano-un-unesco-starptautiskas-svinamas-dienas/

https://ru.unesco.org/commemorations/culturaldiversityday/2020