Aizsaulē devies komponists, pedagogs, folklorists, kokles speciālists, ansambļu vadītājs, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības raksta ieguvējs Vilnis Salaks (18.01.1939.-18.05.2021.). Neatsverams bijis komponista devums koklētāju ansambļu kolektīvu repertuāra papildināšanā ar latviešu tautas dziesmu apdarēm un oriģinālkompozīcijām, tāpat kā viņa vērtīgais ieguldījums pedagoga un docenta amatā. Visdziļākā līdzjūtība komponista tuviniekiem un domubiedriem.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs