Jā, lietuvieši var lepoties, ka viņiem ir pasaulē vienīgais Velnu muzejs Kauņā. Muzeja izveidi noteica nejaušība. 1906. gada 13. jūnijā garīdznieks un rakstnieks Jozs Tums-Vaižgants uzdāvināja Lietuvas māksliniekam Antānam Žmuidzinavičam koka velna skulptūru ar novēlējumu, lai viņš kolekcionētu velniņus visu savu dzīvi. Tums-Vaižgants zināja, ka Žmuidzinavičs aizrāvās ar mistiku, bet nevarēja iedomāties, ka viņa novēlējums precīzi piepildīsies.

https://nra.lv/vakara-zinas/343014-vakara-zinas-pasaule-vienigais-velnu-muzejs.htm