Tautību apvienība “Varavīksne” ir dibināta 2008.gadā Konstantīna Aperčojes vadībā. Biedrībā darbojas dažādu profesiju pārstāvji. Tostarp pensionēti pedagogi, vēstures skolotāji… Kopā- 25 dalībnieki. Kandavas novadā dzīvo dažādu tautību pārstāvji – ukraiņi, rumāņi, poļi, moldāvi, krievi baltkrievi, lietuvieši, igauņi un citi.  Biedrības mērķis ir satuvināt tautības, kas dzīvo Latvijā, lai varētu justies kā viens veselums valstī. Lai tautas satuvinātos, Kandavā jau daudzus gadus aktīvi darbojas  biedrība «Varavīksne» 2018.gadā Tautību apvienības «Varavīksne» dalībnieki Kandavā svinēja savas pastāvēšanas 10 gadadienu. Biedrība sadarbojas ar Senioru deju kolektīvu «Kandavnieks», kā arī ar Daugavas Vanadžu ansambļa dalībniekiem. Biedrība ilggadēji sadarbojas ar Dobeles vācu kultūras biedrību, kā arī Kandavā – Rīgas Vācu kultūras biedrības filiāli. 

Šo desmit gadu laikā ir bijušas Ziemassvētku svinības mežā, koncerti Kandavas «Ozolāju» estrādē. «Varavīksnei»  ir arī savs karogs un pat  biedrības himna, kuras autori ir Dagnija Gudriķe un Sandra Šteinberga. Pasākumi norit Kandavas Sociālā dienesta atvēlētās telpās. 2020.gada nogalē tika uzlabota biedrības identitāte – sagādāti nacionalitāšu tautas tērpi. Biedrība ir gandarīta, ka beidzot atrisināts jautājums par kvalitatīvu un autentisku tautas tērpu sagādi. Foto redzams baltkrievu tautas tērps. Paralēli biedrībā šūti ukraiņu un poļu tautas tērpi, kas sekmēs biedrības pilnvērtīgu kultūras dalību mazākumtautību un reģionālos pasākumos! Pateicamies par finansiālo atbalstu biedrībai „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un Latvijas Kultūras ministrijai līguma ,,Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā Rīgas reģionā” ietvaros.