https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a14111&fbclid=IwAR2YCEcsu0_SjVLDEXEK6CJnwHzL6J_2-dIWPtWv8GRJPUK6E7NTZ8109Nc

https://rus.lsm.lv/statja/novosti/mir/sovet-evropi-kritikuet-latviyu-za-politiku-v-otnoshenii-nacmenshinstv-i-prizivaet-ee-otkorrektirovat.a395256/