Biedrības, bezpeļņas organizācijas un izglītības iestādes, plānojot ASV vieslektora vai eksperta vizīti Latvijā laikā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada maijam, aicinātas pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegtajam finansējumam. Jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības iestādes var piesaistīt finansējumu ASV speciālista vizītes organizēšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Pieejamais finansējums projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru. ASV speciālists var tikt piesaistīts kā pasākuma galvenais eksperts vai arī kā viens no vairākiem runātājiem. Programma vaicina lietderīgu zināšanu ieguvi no ASV, kas būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai. Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas finansējumam var līdz 2021. gada 1. aprīlim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā

https://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=41528