Mūžībā devies dzejnieks, atdzejotājs un tulkotājs Uldis Bērziņš. Viņš ir vairāk nekā 20 dzejas un atdzejas grāmatu autors, atdzejoja un tulkoja no slāvu, semītu, tjurku, irāņu, ģermāņu un citām valodām. Viņš uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem mūsdienu atdzejotājiem. Uldis kādu laiku bija Mazākūmtautību konsultatīvās padomes pie Latvijas prezidentā loceklis. Bija draugs ar I. Kozakevičs Asociāciju. Īpaši – ar mūsu Baltkrievu biedrību Svitanok, viņš nāca uz pasākumiem un piedalījās tajos.

Mēs izsakām dziļas skumjas par izcila dzejnieka, liela sabiedriskā darbinieka nāvi. Izsakām līdzjūtību viņa ģimenei un draugiem.

sk.https://nra.lv/kultura/342843-miris-dzejnieks-uldis-berzins.htm