Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule uzskata, ka pašlaik valstī noteiktie ierobežojumi Covid-19 mazināšanai darbojas slikti, kas apliecina, ka cilvēki tos neievēro. Iespējams, vadībai tie ir jāpārskata, bet paralēli tam ir arī jāmainās sabiedrības attieksmei, jo ir jāpanāk situācija, lai sabiedrība noteikumus ievērotu, un saslimstība ar Covid-19 mazinātos.

https://www.la.lv/virusa-uzvediba-nav-atkariga-no-valdibas-lemumiem?fbclid=IwAR1vwmZM1So7Rsxi8ANi1PgOxmPRd0QBBGKNdAdT326Z_63Z4LJjQVH5JL