Informācija par pieteikšanos, tajā skaitā izglītības iestāžu saraksts un to kontakttālruņi būs pieejami tīmekļa vietnē www.integracija.riga.lv. Kursi pirmajā pusgadā notiks attālināti, un tiem pieteikties varēs, sazinoties ar iestādēm telefoniski.
Valodas apmācības iestādi Rīgas iedzīvotāji varēs izvēlēties paši, atbilstoši pievienotajam sarakstam, un pieteikties tieši pie kursu īstenotājiem. RD IKSD speciālisti iedzīvotājus kursu apmeklējumam nepieraksta.

https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=no-11-janvara-rigas-iedzivotajus-aicina-pieteikties-latviesu-valodas-bezmaksas-attalinatiem-kursiem-6545&fbclid=IwAR1MbjGues3gAOXbvOdKLkVuqzBBBKF2XrGgh591a-HOX16xlzz63nTp61k