Gleznotājs un mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis stāstīja, ka ikdienā Covid-19 ierobežojumi ir garīgs treniņš ikvienam. “Tas ir bezgalīgi sarežģīts garīgs treniņš, kam jātiek pāri. “Es aicinātu nevaimanāt un nedomāt par to, kaut ātrāk būtu tā, kā bija iepriekš, domājat par to, kā mēs iznāksim labāki,” uzsvēra Lancmanis. Pēc viņa domām, dzīvesprieks rodas no sevis pārvarēšanas. Atsaucoties uz himnas vēstīto “Dievs, svētī Latviju!”, Lancmanis sacīja, ka arī pašiem ir jācīnās.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lancmanis-covid-19-krize-laus-atmest-lieko-un-nostaties-uz-moderni-organizetas-sabiedribas-cela.a382190/