28. oktobrī apritēs 30 gadi kopš Itas Kozakevičas traģiskās nāves. Viņa bija LR Augstākas Padomes Prezidija locekle, Latvijas neatkarības deklarācijas parakstītāja, atjaunotās Latvijas Poļu savienības pirmā priekšsēdētāja, 1990.g. “Sievietes Latvijas” titula ieguvēja. Polijas Republikas Pagaidu lietvedei Malgožatai Hejdukai-Gromeka un Rīgas arhibīskapam metropolītam Zbigņevam Stankevičam ir tas gods ielūgt uz Itas Kozakevičas piemiņai veltītu dievkalpojumu, kas notiks 28.10.2020 plkst.11:00  Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē. Pasākums notiks ievērojot drošības noteikumus saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību.

Būsim pateicīgi par dalības apstiprināšanu – ryga.amb.sekretariat@msz.gov.pl