Pasākumā 2020.08.18 piedalījās:
RVKB biedri, ansamblis „Morgenrot”, biedrības interesenti un atbalstītāji,
Latvijas mazākumtautību pārstāvji (poļu, krievu), LNKBA pārstāvji,
cilvēki ar īpašām vajadzībām (2) u.c.
Mērķauditorijas iedalījums pa vecuma grupām – kopā 35 pers:
Bērni – un jaunieši līdz 26 g.v. – 5. Pieaugušie 26 – 65 g.v. –20 pers.
Seniori – 10 pers
Mērķauditorijas iedalījums pa tautībām:
Latvieši – 10, Vācbaltieši, vācieši – 10
citi-15
PUBLICITĀTE:
Informācija par pasākumu pieejama www.verband.lv

Kultūras un identitātes diskusija Rīgā. 
Vācu sociālās kultūras prakse un tradīcijas (apzināšana un
apmaiņa), tradicionālās sarunvalodas sekmēšana– vada biedrības
eksperts. Aktivitāte nepieciešama RVKB biedru iesaistei biedrības
aktivitātēs, kvalitatīvai starpkultūru apmaiņai
Norises vieta – LNKBA, dalībnieki – 35 pers
Pirmo reizi biedrības vēsture aktivitātes notika tiešsaistē
– ZOOM UN WHATSAPP. Tika izmantotas modernas tehnoloģijas. Ilze Garda

Interaktīvs prezentācijas albums – “Vērtības starpkultūru komunikācijā”. Aktivitāte nepieciešama RVKB biedru iesaistei biedrības
aktivitātēs, kvalitatīvai starpkultūru apmaiņai.
Ilga Lipšāne. Andis Kurmis – brīvprātīgais

Ansambļa „Morgenrot” koncerts un tradicionālo vācu deju meistarklase. Ilze Šenberga – muzikālais pavadītājs un moderators, Laimdota Andersone (Latvijas Senioru deju apvienība)– tradicionālo vācu deju meistarklase. AKTIVITĀTES un publicitātes ĪSTENOŠANĀ PIEDALĪJĀS
PRAKTIKANTS JURIJS PETROVS.

Rīgas Vācu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Šulmane