22.08 plkst.16.00 I.Kozakēvičas LNKBA Namā (ieeja brīva).

Ansambla vadītāja Līga Miķelsone

PROGRAMMA
L.v.Bēthovens – Romance (solists Reinis Galenieks) un Menuets
V.A.Mocarts – „Mazā nakts mūzika”
Vācu t.dz. “Nun will der Lenz uns grüβen“;  “Es ist ein Schnee gefallen“;
“Dat du min leevsten“
Lejassaksijas polka
“Guarda che luna”
Latviešu t.dz. „Saule rāja mēnestīnu“
E.Rozenštrauhs – „Māte Latgale“;  E.Morricone – „ In ogni casa una storia”
Vācu t.dz. – “Eine Seefahrt“
Popūrijs par kopīgām vācu un latviešu dziesmu
tēmām