Pēc viņa vārdiem, Latvijas teritorijā dzīvo trīs dažādas romu kopienas. “Runājot tīri vēsturiski, Latvijā bija trīs romu migrācijas viļņi. Pirmie bija Vidzemes romi, kas atnāca kopā ar Livonijas ordeni. Otri bija Kurzemes romi, kas atnāca no Polijas. Treša migrācijas bija Pētera I laikos no Krievijas, tie ir Latgales romi. Tā, pat mazā Latvijā, ir trīs nelieli dialekti, kas saglabājas līdz pat šai dienai. Un joprojām mēs apskatām vēsturi un migrācijas procesu tīri lingvistiski”, – teica Rudevičs.

YouTube player