No 1. līdz 15.jūnijam atļauts rīkot kultūras, izklaides, sporta pasākumus ārtelpās ar ne vairāk kā 300 skatītājiem, iekštelpās – ar ne vairāk kā 100 skatītājiem. Pasākumu laikā skatītājiem būs jāievēro vismaz viena metra savstarpējā distance ārtelpās un divu metru distance – iekštelpās. No 16.jūnija pasākumos ārtelpās drīkstēs piedalīties līdz 500 cilvēkiem, iekštelpās – līdz 150 cilvēkiem.

https://www.la.lv/lietuva-karantina-turpinasies-lidz-16-junijam