Kultūras ministrs N.Puntulis ir pārliecināts, ka valdība nozarei radušos zaudējumu segšanai līdzekļus piešķirs.“Katram skaidrs, ka kultūras nozare pandēmijas laikā cietusi visvairāk, visi pasākumi atcelti, nozare ir apstādināta. Patiešām varu apliecināt, ka valdība uz kultūras nozari raugās solidāri,” uzsver ministrs. E. Vērpe  (VKKF) aicina krīzes situācijā domāt par īpašu valsts pasūtījumu. Viņš skaidro: “Amerikā Lielās depresijas laikā bija valsts programma, kur tika iesaistīti milzums mākslinieku, [..] valsts viņiem maksāja noteiktu iztikas summu, un viņi strādāja un taisīja sienu gleznojumus dažādās vietās, gan gleznas muzejiem pārdeva…”  D. Vilsone stāsta: “Jā, Rūzvelta plāns ir viens no virzieniem, ko mēs redzam, kurā liekot finansējumu, mēs dotu radošajām personām kvalitatīvu nodarbinātību šajā dīkstāves periodā. Mēs šobrīd esam ideju apkopošanas stadijā un finansiālās informācijas apkopošanas stadijā. Mums plāni jāapspriež ar [nozaru] konsultatīvajām padomēm, jāizdiskutē ar sektoru.” KM sola priekšlikumu par valsts pasūtījuma programmu sagatavot divu nedēļu laikā.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/aprekinat-kulturas-nozares-zaudejumus-un-planot-atbalsta-mehanismus-apgrutina-nenoteiktiba.a359043/