Divu nedēļu bezmaksas tiešsaistes semināru cikls “Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē – jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos” sāksies 11. maijā. Mācību semināru laikā pieredzējuši pasniedzēji informēs par inovatīvām metodēm, kas var palīdzēt mazināt dīkstāves negatīvo ietekmi, kā arī par autortiesībām un citiem saistītiem jautājumiem, kas tieši ietekmē tiešsaistes pakalpojumu veidošanu. Semināru ietvaros plānotas arī tiešsaistes diskusijas, lai padziļināti izprastu e-kultūras konceptu, apmainītos ar labās prakses piemēriem tiešsaistes komunikācijā un pakalpojumu veidošanā. Programmas noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecību, kas apliecina mācību programmas apguvi. Vebināri no pulksten 13.00 līdz 14.30 notiks 11., 14., 18., 21. un 22. maijā.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/dace-melbarde-aicina-kulturas-darbiniekus-piedalities-bezmaksas-macibu-seminaros.a357898/