Akcijas koordinētāji Latvijā – Kultūras ministrija un biedrība “Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja” pievienojas Eiropas akcijas vadības lēmumam izvairīties no kultūras pasākumu rīkošanas šajā pavasarī. Muzeju nakts bija plānota 16. maijā. Latvijas muzejos tai bija paredzēts noritēt brīvā gaisotnē – bez vienojošas tēmas.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/sogad-akcija-muzeju-nakts-visa-eiropa-16-maija-nenotiks.a353066/