I.Kozakēvičas LNKBA Valdes Lēmums:
Pieteikumu pieņemšana finansiālam atbalstam I.Kozakēvičas Asociācijas biedrību
kultūras pasākumu īstenošanai LNKBA Namā ( Slokas 37,Rīga), tiks
 atjaunota tikai pēc LR valdības izsludinātā ārkārtas stāvokļa pilnīgas atcelšanas visā valstī.
I.Kozakēvičas LNKBA Valdes vārdā

Prof. Rafi Haradžanjans,
Valdes priekšsēdētājs.

2020.03.26