9. novembrī skaistajā Dauderi muzejā Rīgā tika atklāta izstāde “Latvija-Vācija” (dažādu latviešu gleznotāju gleznas  un bijušās rīdzinieces Jūlijas Ermakovas foto), kas tika organizēta ar I. Kozakeviča LNKBA palīdzību (kurators  Aleksandrs Cvetkovs). Sveicienus izteica muzeja vadītāja, profesori Rafi Haradžanians un A. Cvetkovs. Bagāto programmu nodziedāja  Rīgas vācu kultūras biedrības kora ansamblis “Morgenrot”.

В красивейшем рижском музее Dauderi 9-го ноября открыта выставка картин различных живописцев Латвии  и фото бывшей рижанки Юлии Ермакофф  “Латвия-Германия”, организованной с помощью АНКОЛ им И.Козакевич (куратор Александр Цветков). Слова приветствия произнесли руководитель музея, профессор Раффи Хараджанян и А.Цветков. Пел целую программу хоровой ансамбль  Рижского немецкого культурного общества “Morgenrot”. Поет латышские и немецкие песни. Главное – исполнял с удовольствием. На радость слушателям. Добавлю, что там в парке чудный воздух! Как в парке АНКОЛ. И это тоже доставляет удовольствие. Толковые садовники были в обоих случаях!