Rakstniece Mārja Kangro viesojās Rīgā Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas organizētās Latvijas grāmatu izstādes laikā. Mārja Kangro ir pazīstama Igaunijā gan ģimenes – viņa uzaugusi komponista Raimo Kangro un rakstnieces Lēlo Tungalas ģimenē –, gan pati savas daiļrades dēļ.

– Tikko esmu pabeigusi savu jauno dzejas grāmatu Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājā, patlaban strādāju pie īso stāstu krājuma. Tāpat esmu apsolījusi kādai igauņu laikmetīgajai māk-sliniecei eseju par atpūtu un darbu – ļoti interesanta tēma. Te vietā jautājums, vai kāds, kurš strādā radošā profesijā, vispār var izbaudīt patiesu atvaļinājumu?..

http://www.la.lv/serot-par-saviem-sapniem