Dace Melbārde un KM pārstāvji akcentēja 2019. gada kā Latvijas valsts simtgades programmas varonības un drosmes gada starptautiskās norises: 4. maijā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas atzīmēšanu pie balti klātiem galdiem, svinot mūsu valsts brīvību, Cēsu kauju simtgades atzīmēšanu kopā ar Igaunijas partneriem, Latvijas pagaidu valdības darbības simtgadi – ar Lielbritānijas partneriem. Arī Baltijas ceļa 30-gades atzīmēšanas pasākumus un šīs norises vēstījumu, rekonstruējot vēsturisko mirkli un tā nozīmi visā pasaulē.
Kopumā 2019. gada valsts budžetā diasporas atbalsta pasākumiem kultūras jomā plānots finansējums 1 043 882 eiro apmērā.
http://www.la.lv/kulturas-ministre-ar-pbla-parruna-diasporas-politikas-aktualitates-kulturas-joma