Koncertā LNKBA Namā 2018.08.17 plkst.17.00 skanēja cieņ. Adas Zaslavskas dzejas krievu valoda. Dzejas lasīja autore, muzikālas improvizācijas – pianists Aleksandrs Žordočkins, akordeonists Valerijs Buļs. Redzējam arī speciāli sagatavotas nacionālas dejas Natālijas Sībergas un viņas meiteņu ansambļa izpildījumā (video ierakstā) . Programma veltīta Izraēlas valsts 70. gadadienai.Viņas nosaukums ir “Paklanīšanās tev, Svētā Jeruzāleme”.
Рижский поэт старшего поколения Ада Заславская 17 августа в 17.00 в Большом зале Дома АНКОЛ им.И.Козакевич показала свою программe, которая посвящена 70-летию государства Израиль. Название программы “Поклон тебе,Святой Иерусалим”. Наряду с самой поэтессой, выступили пианист-импровизатор Александр Жордочкин, аккордеонист Валерий Буль и исполнительница народных танцев Наталия Сиберга своими воспитанницами (специально сделана видеозапись).
P.S. Желающие смогут также посмотреть ТРИ совершенно различные художественные выставки: в Каминном зале – молодых акварелистов на тему “Цветы”, в выставочном зале второго этажа – “Современные иконы” (от студии “Элеуса”), наконец, в Большом зале – разнообразнейшие полотна художниц Латвии разного этнического происхождения. Также билеты не требуются.