Kultūras ministrija ar Britu padomes finansiālu atbalstu un sadarbībā ar reģionu augstskolām aprīlī rīko medijpratībai veltītu konferenču ciklu. Konferences notiks 7.aprīlī – Liepājā, 10.aprīlī – Rēzeknē, 11.aprīlī – Valmierā, 24.aprīlīnoslēgums Rīgā. Mērķis ir izglītot žurnālistus, skolotājus, bibliotekārus, vietējo pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus (sevišķi tos, kas strādā kā informācijas starpnieki) par medijpratības tēmu. Uz katru no konferencēm ieradīsies medijpratības eksperts no Lielbritānijas, kā arī tiek sapulcēti Latvijas pārstāvji, kas darbojas šajā jomā. Lai gan konferences vieno medijpratības nosaukums, tomēr katrā no tām tiks pievērsta uzmanība kādam no medijpratības aspektiem. Liepājas Universitātē aplūkosim pedagogu, žurnālistu un vecāku lomu medijpratības stiprināšanā, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā diskutēsim par medijpratību Latvijas pierobežā un Vidzemes Augstskolas konferences uzsvars ir uz digitālo pasauli, tostarp, komunikāciju sociālajos medijos. Aicinām nākt klausītāju pulkā! Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama. Konferencēs būs nodrošināta tulkošana angļu un latviešu valodā.

 

 

 

P.S. Konferencēs būs nodrošināta tulkošana angļu un latviešu valodā.