Balvu “Par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā” šogad saņems diriģenti un skolotāji Antoņina un Vitolds Milaševici, kuru radošais mūžs ir nozīmīgs ieguldījums Latgales un Latvijas kultūrā. Bez abu izcilo personību devuma un viņu audzēkņu sasniegumiem nav iedomājama Latgales pēdējā gadsimta koru kultūras aina.

Read more: http://www.lsm.lv/lv/raksts/muzika/kultura/balvu-par-ieguldijumu-latgaliesu-kulturas-attistiba-sogad-sanems-dirigenti-antonina-un-vitolds-milasevici.a224314/