K. Šadurskis paskaidroja, ka pieņemt izmaiņas likumā par mācībām latviešu valodā šobrīd nav jēgas. Norma būtu deklaratīva, jo pat līdzšinējā likuma prasība vidusskolās vismaz 60 procentus mācību satura apgūt latviski ne vienmēr tiekot pildīta. Tāpēc ministrs vispirms vēlas panākt, lai tiktu ievēroti spēkā esošie likumi un tikai tad varēšot domāt par izglītības sistēmas tālāku latviskošanu.

www.la.lv/category/latvija/