Kā zināms, trešo valstu pilsoņi ir migranti, no valstīm ārpus ES, kuriem nav nevienas ES dalībvalsts pilsonības. Šī grupa ietver gan personas, kas ir dzimušas valstī, kas atrodas ārpus ES, gan personas, kas ir dzimušas ES, bet kurām nav ES dalībvalsts pilsonības. Latvijā patlaban dzīvo apmēram 74 tūkstoši ārzemnieku, no kuriem apmēram 59 tūkstoši ir trešo valstu pilsoņi. Integrācijas politika Latvijā un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķi integrācijas politikas kontekstā, kā arī kopsavilkums par fonda programmām un projektiem – tēmas, kas tiks apspriestas 2015.gada 20.februārī KM rīkotajā diskusijā par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ieviešanu Latvijā. Diskusijā piedalīsies kultūras ministre Dace Melbārde, bet to vadīs biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” direktore Dace Akule.
Read More:http:http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=6192