Rīgas Latviešu biedrībā, katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 13.00 tiek organizēts Latviešu sarunvalodas klubs, Otrā tikšanās notiks 2013. gada 20. jūnijā plkst. 13.00. Kluba nodarbībās būs iespēja praktiski apgūt sarunvalodas prasmes neformālā gaisotnē, kas veicinās sarunvalodas pielietošanu ikdienā un mazinās runas barjeru. Kluba galvenais uzdevums caru dialogiem, stāstiem, reālām dzīves situācijām un pieredzi apgūt tieši sarunvalodu, tās pielietošanu, veicināšanu un pilnveidošanu.

http://www.rlb.lv/iespeja-apgut-valsts-valodu-latviesu-sarunvalodas-kluba?lang=&p=9119