Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas darbojas kādā no jomām:
– labdarība,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība,
pilsoniskās sabiedrības attīstība,
izglītības, zinātnes veicināšana,
kultūras veicināšana,
– veselības veicināšana un slimību profilakse,
– sporta atbalstīšana,
– vides aizsardzība,
– palīdzība katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās,
– sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, labklājības celšana.
Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā vai jānosūta pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā,LV-1364, 10 darba dienu laikā no paziņojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī” aizzīmogotā aploksnē (uz aploksnes norādot biedrības vai nodibinājuma nosaukumu un juridisko adresi) ar atzīmi “Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātajam konkursam” līdz 2013.gada 14.jūnijam (pasta zīmogs).
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3366
Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā:
http://likumi.lv/doc.php?id=97384