Jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki un jaunieši – jums ir iespēja pieteikties starptautiskām apmācībām „Let’s get out!”. Apmācībās dalībnieki iepazīs āra aktivitātes, ko var izmantot kā rīku jaunatnes darbā jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai. Apmācības notiks 2013. gada 19. – 25. augustā Latvijā. Pieteikšanās: līdz 9. jūnijam! Apmācību kursa mērķi:
-nodrošināt uz sadarbību balstītu mācīšanās pieredzi jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un jauniešiem, ar ko viņi strādā;
-atklāt sociālās iekļaušanas konceptus un pieejas;
-izstrādāt un izmēģināt āra aktivitātes kā rīku sociālās iekļaušanas veicināšanai;
-sniegt dalībniekiem ieskatu par ES programmas „Jaunatne darbībā” iespējām.

http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/starptautiskas-apmacibas-lets-get-out